Deskundige verplichting

Het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren verplicht professionele mentoren regelmatig een verslag uit te brengen waaruit blijkt in hoeverre zij voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Aan dit verslag is een aantal eisen gesteld. Zo moet het voorafgaand aan de eerste benoeming en vervolgens ieder jaar worden uitgebracht aan de kantonrechter. Ook moet het zijn opgemaakt door een accountant of een door de Rechtbank benoemde deskundige.

Bevoegdheid en aanpak

De rechtbank Gelderland heeft mij, mr. Jan Schaeffer, benoemd tot deskundige. Deze benoeming stelt mij in staat het vereiste deskundigenverslag op te stellen, overeenkomstig de richtlijnen van het accountantsprotocol Besluit kwaliteitseisen CBM. Dit protocol is opgesteld door de NBA in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie en andere partijen.

Het verslag dat u van mij ontvangt voldoet dan ook aan alle eisen die de Rechtbanken daaraan stellen. Om u de reistijd te besparen vindt het benodigde onderzoek voor een gevalideerd verslag bij u op kantoor plaats.

Benoemingsbeschikking

De kantonrechter heeft in de benoemingsbeschikking overwogen:

"Het is de kantonrechter ambtshalve bekend dat verzoeker jarenlange ervaring heeft als curator, beschermingsbewindvoerder en mentor. Daarnaast is verzoeker reeds lange tijd in diverse rollen actief binnen de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en inkomensbeheerders. Voorts is verzoeker als adviseur betrokken bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Professionele Mentoren. De kantonrechter leidt uit het voorgaande af dat verzoeker over voldoende kennis en kunde beschikt om te kunnen worden benoemd tot deskundige in voormelde zin.”

Volledige Beschikking

Kwalificatie en ervaring

Mijn functie als directeur van de Gelderse Stichting tot Beheer en Bewindvoering ter bescherming van meerderjarigen heb ik na 25 jaar, in juni 2015, neergelegd. Daarmee kwam tevens een einde aan mijn bestuursfunctie bij de BPBI.

Door het beëindigen van deze functies kan ik mijn rol als deskundige uitvoeren in alle onafhankelijkheid en objectiviteit, zoals bedoeld in artikel 1 : 425, lid 8, aanhef en onder b, BW en artikel 12 van het Besluit kwaliteitseisen CBM.

Wat kan ik voor u doen?

Ik ben u graag van dienst met de volgende werkzaamheden:

*  Het opstellen van een deskundigenverslag tegen een aantrekkelijk tarief.
*  Het begeleiden bij het opstellen van de benodigde protocollen zodat u aan de gestelde kwaliteitseisen kunt voldoen.

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie kunt u gebruikmaken van het contactformulier, onderaan deze pagina.